Over APFA

Op 29 april 2005 is de Stichting Algemeen Pensioenfonds APFA (APFA of het fonds) opgericht. Het fonds wordt bestuurd door een directie die bestaat uit een Algemeen Directeur, een Directeur Financiën en Pensioenen en een Directeur Beleggingen. Een Raad van Toezicht controleert de directie en houdt toezicht op het fonds. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden: één lid namens het Land Aruba, één lid namens de Aangewezen werkgevers, twee leden namens de vakbonden en een onafhankelijke deskundige als voorzitter.

APFA is de zelfstandige uitvoeringsorganisatie voor pensioenen van werknemers van de overheid, overheid NV’s en door de overheid gesubsidieerde stichtingen / instellingen op Aruba. Wij zorgen ervoor dat u op de voor u geldende pensioendatum kunt stoppen met werken en een inkomen behoudt. Ook zorgen wij ervoor dat uw nabestaanden na uw overlijden inkomsten behouden of dat er een invaliditeitspensioen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid. U en uw werkgever betalen elke maand een premie voor uw pensioen. Het is onze verantwoordelijkheid om dat geld te laten groeien. Dat doen we door zorgvuldig én ethisch en maatschappelijk verantwoord te beleggen. Zo zorgen we aan de ene kant voor uw pensioen in de toekomst en dragen we tegelijkertijd bij aan de welvaart op Aruba.

APFA beheert momenteel een pensioenregeling: het NPR 2014. Bovendien biedt APFA voordelige hypotheken aan voor haar deelnemers. APFA heef in totaal circa 11.200 deelnemers. Daarvan bouwen er 7.000 nog pensioen op en ontvangen er 4.200 een pensioenuitkering.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org