We hebben bij APFA ruim 50 werknemers in dienst. Zij zorgen iedere dag voor uw pensioen en of hypotheek en zijn verantwoordelijk voor het:

  • beheren van de gegevens
  • geven van informatie en uitleg over pensioen en hypotheek
  • uitbetalen van de pensioenen
  • afsluiten en onderhouden van hypotheken en
  • verantwoord beleggen binnen en buiten Aruba.

Directie

Het bestuur van APFA bestaat uit maximaal drie leden; een algemeen directeur, een directeur financiën en pensioenen en een directeur beleggingen. Ons bestuur is eindverantwoordelijk voor het formuleren en ontwikkelen van het beleid, het realiseren van de doelstellingen en het beheren van de middelen binnen APFA

Directeur Financiën en Pensioenen

Sherwin Vingal

Sherwin E. Vingal is sinds 3 juli 2015 Directeur Financiën en Pensioenen van APFA

De heer S. Vingal heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Financieel Economische Faculteit van Aruba. In de afgelopen jaren heeft hij verschillende...

Algemeen directeur

Sheila van Veen

Sheila M. van Veen (MBA) , is sinds 1 oktober 2011 Algemeen Directeur van APFA.

In 1991 behaalde zij haar “Bachelor in Business Administration” aan de Universiteit Nijenrode te Breukelen, waarna zij in 1993 afstudeerde aan de University of Florida en haar “Master...

Directeur Beleggingen

Erik Goris

Erik J. Goris is sinds 1 juni 2019, Directeur Beleggingen van APFA.

De heer Goris is al meer dan twintig jaar actief in de financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in institutioneel vermogensbeheer en risk management. ....

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden. Eén lid namens het Land Aruba, één lid namens de aangewezen werkgevers twee leden namens de vakbonden en een onafhankelijke voorzitter.

De RvT houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij APFA en treedt op als adviseur van en klankbord voor het bestuur. De RvT is verantwoordelijk voor de benoeming van de directieleden en de beoordeling van hun functioneren. Ook beoordeelt de RvT onder meer kandidaten die door vakbonden/werkgevers worden voorgedragen voor raadslid.