Wij zorgen ervoor dat u en alle andere deelnemers aan onze pensioenregeling vanaf de pensioendatum pensioen ontvangen.

Ook zorgen wij bij uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden.

En wordt u tijdens uw loopbaan langdurig arbeidsongeschikt? Dan kunt u in aanmerking komen voor een invaliditeitspensioen van APFA.

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u en uw werkgever ingelegde pensioenpremie te laten groeien. Dat doen we door die premie zorgvuldigte beleggen.