Het is onze verantwoordelijkheid om de ingelegde pensioenpremie te laten groeien. Dat doen we door zorgvuldig, ethisch en maatschappelijk te beleggen.

De pensioenpremies worden belegd volgens een door het bestuur van APFA opgesteld beleggingsbeleid. Dat is er in de eerste plaats op gericht om de pensioenen zo veel mogelijk veilig te stellen. Daarnaast probeert APFA voldoende rendement te halen op de beleggingen zodat we de pensioenen jaarlijks kunnen verhogen om zo de koopkracht van uw pensioen te kunnen behouden.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Meestal is het zo dat hoe groter de kansen zijn op een hoog rendement, hoe hoger het risico is. Daarom worden bij het opstellen van het beleggingsbeleid de risico’s en kansen op rendement zorgvuldig afgewogen. APFA belegt de premies onder meer in obligaties, aandelen, onroerend goed, onderhandse leningen en hypotheken.

Minstens 60% van het vermogen beleggen we lokaal, op Aruba. Zo investeren we een deel van ons geld in het vliegveld, ziekenhuis, het havenbedrijf en een aantal hotels. Hiermee dragen wij voor een belangrijk deel bij aan de economische groei en welvaart van Aruba.

"Vandaag dragen we bij aan de welvaart op Aruba. En morgen zorgen we voor het pensioen van onze mensen"