APFA creëert vandaag waarde voor morgen.

Het is onze missie om een goed, betaalbaar en duurzaam pensioen te waarborgen voor al onze deelnemers. Daar zetten wij ons iedere dag opnieuw voor in.

Onze ambities

Allereerst willen we onze deelnemers na hun pensionering financiële zekerheid bieden. Dat kan niet zonder een goede financiële planning voor en na pensionering. Wij zien het als onze taak om onze deelnemers hierbij te helpen en ze hiervan bewust te maken.

Daarnaast proberen we jaarlijks de pensioenen van al onze deelnemers te verhogen en zo het pensioen aan te passen aan de stijgende kosten van het levensonderhoud. Voorwaarde is wel dat we daarvoor voldoende financiële ruimte hebben en dat dit niet voor grote financiële risico’s zorgt.

Vanzelfsprekend doen we er ookalles aan om ons pensioenreglement zo zorgvuldig en kwalitatief mogelijk uit te voeren.

Totslot geloven we dat we als fonds een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van Aruba door te investeren in de lokale economie. Liefst investeren we uw pensioengeld op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Zodat we (in)direct een bijdrage kunnen leveren aan het belang van al onze deelnemers op ons mooie eiland. Daarbij verliezen we uiteraard het benodigde rendement niet uit het oog.