Organisatie

APFA heeft 50 personeelsleden in dienst die werken aan uw pensioen. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheren van uw gegevens, het geven van informatie, het uitbetalen van de pensioenen, het afsluiten en onderhouden van hypotheken en het verantwoord beleggen van het geld binnen en buiten Aruba.

Directie

Het bestuur van APFA wordt gevormd door een directie, die bestaat uit drie leden. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het formuleren en ontwikkelen van het beleid, het realiseren van de doelstellingen en het beheren van de middelen binnen APFA.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De voorzitter is een onafhankelijke deskundige, één lid is afgevaardigde namens het Land Aruba, één lid vertegenwoordigt de overige werkgevers en twee leden vertegenwoordigen de werknemers/vakbonden.
De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Erwin O. Croes, voorzitter
  • Ivi M.M. Hernandez-Swaen, lid deswege het Land Aruba
  • Antonio Nemeček, lid deswege de Aangewezen Werkgevers
  • Herbert M.C. Beukenboom, lid deswege de Vakbonden
  • Rentje Schutter, lid deswege de Vakbonden

De Raad van Toezicht heeft de volgende hoofdtaken:

  1. Het zorgdragen voor een goed functionerende directie van APFA (door benoeming, beoordeling en ontslag van de directeuren)
  2. Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad (door voorstellen voor benoeming, beoordeling en ontslag leden van de Raad).
  3. Het functioneren als adviseur van en klankbord voor de directie.
  4. Het houden van integraal toezicht op de algemene gang van zaken bij APFA.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org